หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมเตรียมความพร้อมงานวิจัยและงานนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมเตรียมความพร้อมงานวิจัยและงานนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-03-22 13:44:49


สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมเตรียมความพร้อมงานวิจัยและงานนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ประชุมเตรียมความพร้อมงานวิจัยและงานนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ นำโดย ผศ.ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุชาดา คันธารส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้งนี้มี อาจารย์นรินทร์ กากะทุม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ อาจารย์อทิตยา บัวศรี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และคุณสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมการเตียมความงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ (งานวิจัยขายได้) ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ข่าวโดย : นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ

ภาพ : นายอนุพันธ์ สุทธิมาร