หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track)ด้านวิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 1/2562
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track)ด้านวิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-07 09:42:55

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(Fast Track)ด้านวิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 1/2562

            เมื่อวันที่ 9มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ  ครั้งที่ 1/2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญเพื่อ ขับเคลื่อนตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ และชี้แจงเกณฑ์การผลักดันให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐาน Scopus โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย วาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน และกิจกรรมผลักดันการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 4.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน

รูปภาพเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=1870574579708432