หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-10 18:53:52


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 แด่ คุณชาตรี วงษ์แก้ว ที่ปรึกษาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบวารสารในระดับชาติและนานาชาติ ณ สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th