หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมในการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการ (ด้านความสำเร็จของการประกันคุณภาพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมในการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการ (ด้านความสำเร็จของการประกันคุณภาพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-02-10 20:42:43


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมในการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการ (ด้านความสำเร็จของการประกันคุณภาพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมในการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการ (ด้านความสำเร็จของการประกันคุณภาพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (google meet) โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุม

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th