หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ "เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย" ครั้งที่ 15
ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ "เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย" ครั้งที่ 15

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-03-10 15:14:20


ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ "เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย" ครั้งที่ 15

     วันที่ 10 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ "เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย" ครั้งที่ 15 "มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง: ถกเถียงเพื่ออยู่ร่วม" (Humanites Hearing: Discussing Voices for Co-existence) ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานเจ้าภาพการจัดงาน ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยในพิธีเปิดงานมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงาน สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย งานเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอบทความวิจัยของนักวิจัยและนักศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้แนวคิด "มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง: ถกเถียงเพื่ออยู่ร่วม" (Humanites Hearing: Discussing Voices for Co-existence) 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

ขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

____________________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th