หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัย ผลักดันงานวิจัยท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัย ผลักดันงานวิจัยท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-10 17:10:22


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัย ผลักดันงานวิจัยท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

     วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัยกลุ่มท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (BCD) งานวิจัยทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2567 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข. ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และประธาน SAT กลุ่มท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สกสว. ร่วมด้วย ผศ.อนพัทย์ หนองคู อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัยกลุ่มท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แก่ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีหัวหน้าแผนงานวิจัย ประกอบด้วย

1. อาจารย์อทิตยา บัวศรี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

2. อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

3. อาจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ชุติมา ธีรสุวรรณ : ข้อมูล

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th