หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมรับฟัง “การนำเสนอผลการศึกษาแนวทางการสร้างเส้นทางอาชีพ และความต้องการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมรับฟัง “การนำเสนอผลการศึกษาแนวทางการสร้างเส้นทางอาชีพ และความต้องการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-09-10 22:24:39


ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมรับฟัง “การนำเสนอผลการศึกษาแนวทางการสร้างเส้นทางอาชีพ และความต้องการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

     วันนี้ (10 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้าร่วมรับฟัง “การนำเสนอผลการศึกษาแนวทางการสร้างเส้นทางอาชีพ และความต้องการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ: การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน  ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอร่างผลผลิตโครงการฯ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการสร้างเส้นทางอาชีพและความต้องการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_______________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th