หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารบริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารบริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-03-09 15:03:21


สถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารบริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

    31 มกราคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 แด่ คุณกวี พฤกษาพรพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และคุณกวินพัฒน์ อมรบุลเศรษฐ์ ผู้จัดการแผนกออกแบบ บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ณ ห้องประชุมบริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

วราภรณ์ ศรีบัวแก้ว : ข้อมูล

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th