หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผอ.สถาบันวิจัย รับมอบของขวัญปีใหม่ 2565 จากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา
ผอ.สถาบันวิจัย รับมอบของขวัญปีใหม่ 2565 จากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-04-26 13:03:58


ผอ.สถาบันวิจัย รับมอบของขวัญปีใหม่ 2565 จากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา

   1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.50 น. รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับมอบของขวัญจากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ โดย ผศ.ธนิต พฤกธรา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในโอกาสเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2565 ทั้งนี้ ได้มีการพูดคุย หารือการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการร่วมกัน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th