หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ประกาศปิดรับบทความชั่วคราว
ประกาศปิดรับบทความชั่วคราว

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-07-01 13:35:41


ประกาศปิดรับบทความชั่วคราว

วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย และ วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปิดรับบทความชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 02 160 1341 ต่อ 15 (ฝ่ายวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา)

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th