หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุม Impact Ranking Webinar ภายใต้โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goals Plan)
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุม Impact Ranking Webinar ภายใต้โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goals Plan)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-02 15:44:07


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุม Impact Ranking  Webinar ภายใต้โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goals Plan)

      วันนี้ (1 ตุลาคม 2564) เวลา 15.00 – 16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goals Plan) ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th