หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-11 23:45:11


สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต

     บ่ายวันนี้ (11 พฤษภาคม 2565) รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนเมือง วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมี ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมด้วย รศ.ดร.ภูสิทธิ์ ภูคำชะโนด อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวเจนจิรา ชินวงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ และคณะทำงานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th