หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-08-11 21:22:52


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนงานวิจัยด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและวิพากย์ข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์ ให้สามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วมนำเสนอจำนวน 9 โครงการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากย์ข้อเสนอโครงการแก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_______________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th