หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านผลกระทบตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (THE Impact Rankings-SDGs)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านผลกระทบตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (THE Impact Rankings-SDGs)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-11 21:20:14


สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านผลกระทบตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (THE Impact Rankings-SDGs)

     11 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน บุคลากรหัวหน้าฝ่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ด้านผลกระทบตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (THE Impact Rankings-SDGs) ในตัวชี้วัดที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้รับเกียรติจากตัวแทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ Google Meet

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th