หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์กรอบการวิจัย (Local Enterprises) และแนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของหน่วยบริหารและจัดการทุน บพท.
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์กรอบการวิจัย (Local Enterprises) และแนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของหน่วยบริหารและจัดการทุน บพท.

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-11-01 16:25:41


สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์กรอบการวิจัย (Local Enterprises) และแนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของหน่วยบริหารและจัดการทุน บพท.

     วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และนายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมและรับฟังการชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยมี ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวภาพรวมกรอบการวิจัย ร่วมด้วย ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ผู้อำนวยการกรอบการวิจัย Local Enterprise กล่าวชี้แจงเป้าหมาย หลักคิด ตัวชี้วัดของกรอบการวิจัย และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย Local Enterprise ซึ่งมีผู้บริหารหน่วยงาน อาจารย์ และนักวิจัยเข้าร่วม ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th