หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ > หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมคณะทำงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 3/2564
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมคณะทำงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 3/2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-12-01 16:22:49


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมคณะทำงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 3/2564

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และนางสาวปัญชลิกา ตะเคียนราม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะทำงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 3/2564 ร่วมกับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ปีงบประมาณ 2564 (ปี 2564-2565) ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2565 ทั้งนี้ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ได้รายงานภาพรวมการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาต่อที่ประชุมในครั้งนี้ 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ปัญชลิกา ตะเคียนราม : ข้อมูล/ภาพ

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th