หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา อบรมเทคนิคและแนวทางการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา อบรมเทคนิคและแนวทางการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-12-01 12:05:09


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา อบรมเทคนิคและแนวทางการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

     เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ จัดโครงการอบรมการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมด้วยคณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณจิรวัฒน์ พรหมพร หัวหน้าแผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติให้กับคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตีพิมพ์ และวิธีการสืบค้นวารสารที่อยู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ รวมถึงเทคนิคและการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยในการค้นหาวารสารที่ตรงกับศาสตร์วิจัยตามกลุ่ม ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 120 คน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร/ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th