หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา รับฟังการชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมคัดเลือกรางวัล THE Awards Asia 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา รับฟังการชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมคัดเลือกรางวัล THE Awards Asia 2023

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-12-01 12:10:00


สถาบันวิจัยและพัฒนา รับฟังการชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมคัดเลือกรางวัล THE Awards Asia 2023

    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วย นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ และนางสาวเจนจิรา ชินวงษ์ เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล THE Awards Asia 2023 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ โดยมี นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ และผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนา อววน. สปอว. กล่าวนำเสนอผลงาน Reinventing University กับ U2T ในเวทีสากล และ Mr.Todd Hornal and Mr.David Suter จาก Times Higher Education เป็นผู้แนะนำรางวัล THE Awards Asia 2023  ซึ่งการเข้าร่วมคัดเลือกรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นและมีความเป็นเลิศทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเอเชีย โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th