หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้ารับการตรวจอาคารสวยดีไร้สิ่งปฎิกูล
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้ารับการตรวจอาคารสวยดีไร้สิ่งปฎิกูล

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-12-01 12:11:10


สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้ารับการตรวจอาคารสวยดีไร้สิ่งปฎิกูล

     วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานอาคารสวยดีไร้สิ่งปฎิกูล เพื่อเข้ารับการตรวจอาคาร โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้ทำการประเมินอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์ตรวจวัดคะแนน โดยผลคะแนนคณะกรรมการจะทำการรวบรวมและส่งมอบให้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อประกาศผลรางวัลประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th