หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัดด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัดด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-28 13:13:02

ประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัดด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

        วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัดด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมศศิพงศ์ประไพ อาคาร ๔๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้มีการกำหนดแนวทางผลักดันผลการดำเนินงานตัวชี้วัดด้านการวิจัยและบริการวิชาการที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายในรอบไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมทั้งทบทวนผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในไตรมาส 1  ที่ผ่านมา เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงตัวชี้วัดให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด

รูปภาพเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=1915656425200247