หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน โครงการแก้ปัญหาความยากจนของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน โครงการแก้ปัญหาความยากจนของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-28 13:10:09

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน

โครงการแก้ปัญหาความยากจนของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

          วันนี้ (12 ก.พ. 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาให้การต้อนรับและให้คำปรึกษากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น 46 ชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย 8 ครัวเรือน โดยคัดเลือกเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

รูปภาพเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=1915670058532217