หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 2/2562
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 2/2562

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-03-12 16:39:05

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 2/2562

            เมื่อวันที่ 12มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ  ครั้งที่ 2/2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญเพื่อ ขับเคลื่อนตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ และชี้แจงเกณฑ์การผลักดันให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐาน Scopus และชี้แจงโครงการการให้รางวัลแกนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์กับนักวิจัยที่มีคุณภาพภายนอก เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดด้านวิจัยและบริการวิชาการ

 รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=1954899907942565