หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > อาจารย์ วันจักร น้อยจันทร์แสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ วันจักร น้อยจันทร์แสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-12 15:06:12


อาจารย์ วันจักร น้อยจันทร์แสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

          เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา  อาจารย์ วันจักร น้อยจันทร์ อาจารย์สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th