หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-12 15:50:52


สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

          เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็กหอประชุมสุนันทานุสรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกครอง มณีโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ คุณพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา และคุณฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรายงานตัวชี้วัด เกณฑ์ประกันคุณภาพ ทั้งด้านวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อวางนโยบายการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th