หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-12 16:08:23


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่

 แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

          เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกครอง มณีโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี และคุณพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th