หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง “โครงการ U2T Hackathon 2021”
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง “โครงการ U2T Hackathon 2021”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-05-12 22:16:26


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง “โครงการ U2T Hackathon 2021”

            ช่วงบ่าย (12 พ.ค. 64) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และคณะทำงานฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมแฮกกาธอน (U2T  Hackathon 2021) ของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคกลาง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จัดโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์บนปัญหาและความต้องการในพื้นที่จริง เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์กับบริบทในพื้นที่ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในชุมชน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน