หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > Smile Rangers สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมนำเสนอการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
Smile Rangers สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมนำเสนอการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-12 17:56:08


Smile Rangers สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมนำเสนอการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

บ่ายวันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) เวลา 13.30 น. กลุ่ม Smile Rangers สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมนำเสนอการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยมี รศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th