หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-14 15:02:25


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

     วันนี้ (12 ตุลาคม 2565) เวลา 09.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้าฝ่ายในสังกัด เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานและการรายงานภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีประเด็นสำคัญ เรื่อง การรายงานภารกิจสถาบันวิจัยและพัฒนา การจัดทำกิจกรรมย่อยในแผนปฏิบัติการ และการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่หน่วยงาน และการดำเนินโครงการ  SDGs THE Impact Rankings 2022   

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th