หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > โครงการเตรียมการเขียนแผนบูรณาการข้าวทุน สวก.
โครงการเตรียมการเขียนแผนบูรณาการข้าวทุน สวก.

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-06-20 09:51:27

ประชุมเตรียมการเขียนแผนบูรณาการข้าวทุน สวก.

    วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศศิพงษ์ประไพ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเตรียมการเขียนแผนบูรณาการข้าว โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีเป็นประธานแผนบูรการ และมีหัวหน้าโครงการย่อย ประกอบด้วย ผศ.ดร.รจนา จันทราสา, ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ, อ.นรินทร์ กากะทุม, อ.ปิยะอร ศรีวรรณ, อ.ดร.ปกครอง มณีโรจน์, อ.พัชราภรณ์ เลขยันต์, ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชรและ อ.ณัฐชา วัฒนประภา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สรวงสุดา ทรัพทย์เจริญ, น.ส.ชุติมา ธีรสุวรรณและ นายอนุพันธ์ สุทธิมาร  ประชุมหารือทีมงานเพื่อเขียนแผนบูรณาการวิจัยคลัสเตอร์ข้าว กรอบการวิจัยที่3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนานวัตกรรมข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษจากจุดเด่นของข้าวไทยที่มีความหลากหลายกว่าประเทศคู่แข่งเพื่อขยายตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มและหาเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมการแปรรูปเพื่อดึงผลผลิตออกจากตลาดข้าวสารและสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบอาหารสุขภาพ เวชภัณฑ์ และเวชสำอางพร้อมกับสร้างมาตรฐานและตราสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคข้าวไทย

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=2046138032152085