หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track)ด้านวิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 3/2561
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track)ด้านวิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 3/2561

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-07 13:00:50

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(Fast Track)ด้านวิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 3/2561

        เมื่อวันที่ 13ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพิศมัยพิมลสัตย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ  ครั้งที่ 3/2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาณัติต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในการประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ และชี้แจงเกณฑ์การผลักดันให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐาน Scopus โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้นำเสนอการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3 การประชุมได้แก่ 1. 2019 The 8th International Conference on Informatics, Environment, Energy and Applications 2. 2019 2nd International Conference on Materials Design and Applications และ 3. 2019 10th International Conference on Material and Manufacturing Technology โดยนักวิจัยที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้นำเสนอ รายชื่อบทความที่อยู่ใน 25 เปอร์เซ็นในฐาน Scopus และรายชื่อบทความที่อยู่ในฐาน Scopus ที่จะส่งเสริมให้นักวิจัยที่จะไปนำเสนอผลงานวิจัยได้ตรวจสอบเพื่อเพิ่มการอ้างอิงต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=1833191320113425