หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-01-13 21:49:40


ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี

     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และนางสาวอนุธิดา แสงใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 แด่รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th