หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการวิศวกรสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการวิศวกรสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-02-14 00:39:16


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการวิศวกรสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566

     เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษา ในโครงการวิศวกรสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา ซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการกิจกรรมราชภัฏรวมใจสร้างนักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคม หลักสูตรฝึกอบรม Reskill Upskill และ New skill เพื่อให้การดำเนินการวิจัยมีประสิทธิภาพและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยใช้ทักษะของวิศวกรสังคมด้านการเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรมชุมชน เพื่อการยกระดับรายได้ ตลอดจนเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจชุมชน ทั้งนี้มีโครงการที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 5 โครงการ  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการร่วมประชุมรับทราบแนวทาง ประกอบด้วย อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์นภัสวรรณ คุ้มครอง อาจารย์อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย อาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักดิ์ และอาจารย์ภิรายุ แสนบุดดา จากศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมในรูปแบบการประชุมออนไลน์ Google Meet

วรฤทัย  หาญโชติพันธุ์: รายงาน

ปัญชลิกา : ภาพ

ปัญชลิกา ตะเคียนราม: ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

____________________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th