หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-02-14 00:47:49


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566

     วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ซึ่งมีวาระนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง การพิจารณาทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ใหม่) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

____________________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th