หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA พิจารณา“การนำเสนอผลงานเพื่อขอรับทุน พร้อมกลุ่มผู้ใช้นวัตกรรม” ให้กับนักวิจัย ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รอบ Pitching
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA พิจารณา“การนำเสนอผลงานเพื่อขอรับทุน พร้อมกลุ่มผู้ใช้นวัตกรรม” ให้กับนักวิจัย ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รอบ Pitching

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-13 12:33:07


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA พิจารณา“การนำเสนอผลงานเพื่อขอรับทุน พร้อมกลุ่มผู้ใช้นวัตกรรม” ให้กับนักวิจัย ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รอบ Pitching

           วันที่ 10 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA พิจารณา“การนำเสนอผลงานเพื่อขอรับทุน พร้อมกลุ่มผู้ใช้นวัตกรรม” ให้กับนักวิจัย ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รอบ Pitching สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรม (Full proposal) รอบที่ 2 ที่ผ่านมาของโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SIDUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบนประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” โดยได้รับเกียรติจาก คุณคุณาวุฒิ  บุญญานพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม, คุณเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม, คุณศิริพร กิจเกื้อกูล อนุกรรมการด้านสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ประธานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบน ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองประธานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ คณะกรรมการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ ตัวแทนสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการให้ทุนในครั้งนี้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาและเจ้าหน้าที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA เข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และมีผู้เข้าร่วมนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุน จำนวน 20 โครงการ

#NIA #SIDUPIsanSouth #IRDSSRU #SSRU

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : ข้อมูล/รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th