หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา มุ่งเน้นการทำวิจัยในมนุษย์เป็นไปตามหลักจริยธรรม ผ่านโครงการอบรม“หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์”
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา มุ่งเน้นการทำวิจัยในมนุษย์เป็นไปตามหลักจริยธรรม ผ่านโครงการอบรม“หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-13 14:52:40


สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา มุ่งเน้นการทำวิจัยในมนุษย์เป็นไปตามหลักจริยธรรม ผ่านโครงการอบรม“หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์”

     วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดโครงการอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” ประจำปี 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” เพื่อส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์และนักวิจัยให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 154 คน พร้อมทั้งซักถามข้อสงสัยต่อวิทยากร ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์/พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th