หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพร่วมเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Recent Advancements in the areas of Science, Technology, Business, Economics, Management, Social Sciences, Humanities & Travel-T
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพร่วมเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Recent Advancements in the areas of Science, Technology, Business, Economics, Management, Social Sciences, Humanities & Travel-T

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-12-13 22:47:58


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพร่วมเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  “International Conference on Recent Advancements in the areas of Science, Technology, Business, Economics, Management, Social Sciences, Humanities & Travel-Tourism”

     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ร่วมกับ Indian Academicians and Researchers Association (IARA) โดยในพิธีเปิดการประชุมมี รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ นำคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยเข้าร่วม ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจส่งผลงานประเภทบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอกว่า 197 บทความ จากหลากหลายกลุ่มสาขา อาทิ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มบริหารธุรกิจ กลุ่มเศรษฐศาสตร์ กลุ่มการจัดการ กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และการท่องเที่ยว

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์ : ข้อมูล

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th