หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร จัดโดยอนุสิทธิบัตรสถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร จัดโดยอนุสิทธิบัตรสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-03-14 18:10:26

โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

             วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:00-16.00 น. ณ ห้องประชุมนิภานภดล ชั้น 2 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร โดยมีวิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา นางวราลี ปานสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชํานาญการพิเศษ และนางสาววัลลภา วงศ์แสน นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร ปฏิบัติการ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง 1. การเขียนงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร  และ 2. การ เขียนงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเวชสําอาง

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=1957151721050717