หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > นายกสมาคมและอุปนายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (ATIP-THAILAND) มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นายกสมาคมและอุปนายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (ATIP-THAILAND) มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-14 20:24:23


นายกสมาคมและอุปนายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (ATIP-THAILAND) มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          วันที่ 13 มกราคม 2546 รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ บุรีภักดี อุปนายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย ได้เข้าพบและมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรีย์ ยอดฉิม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ รจนา จันทราสา เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา