หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565
สถาบันวิจัยฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-03-15 10:02:22


สถาบันวิจัยฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565

    วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นประธานการประชุม

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th