หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วม “โครงการอบรมผลกระทบและโทษจากการซื้อ-ขายผลงานวิจัย ในวารสารระดับนานาชาติ”
ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วม “โครงการอบรมผลกระทบและโทษจากการซื้อ-ขายผลงานวิจัย ในวารสารระดับนานาชาติ”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-03-14 11:39:24


ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วม“โครงการอบรมผลกระทบและโทษจากการซื้อ-ขายผลงานวิจัย ในวารสารระดับนานาชาติ”

ในวันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566
เวลา 9.00 - 16.00 น.   ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5

วิทยากรโดย
ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/i5PjMSRwHqx9tpF69

!! จำนวนจำกัด 80 คน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณขจรวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1341 ต่อ 15