หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมศึกษาดูงาน หลาดชุมทางทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับวิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่
ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมศึกษาดูงาน หลาดชุมทางทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับวิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-03-14 14:48:33


ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมศึกษาดูงาน หลาดชุมทางทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับวิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการทุนทางวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และวิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการฟื้นคุณค่าของทุนวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างๆ และนำมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงสืบสานการอนุรักษ์สู่เด็กรุ่นใหม่ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเข้าร่วมในพิธีเปิดงานพร้อมเยี่ยมชมงานมหกรรมฟื้นใจเมือง ณ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในพิธีเปิดงานมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรรม เป็นประธาน นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานและต้อนรับ ดร.ลีลาภรณ์ บัวสาย ประธานอนุกรรมการที่ปรึกษาการขับเคลื่อนวิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ กล่าวรายงานเรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนวิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ และการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม”

     มหกรรม  "ฟื้นใจเมือง" ด้วย "เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน" ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว 3 ภูมิภาค 3 จังหวัด ได้แก่ 1) ภาคกลาง: อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 2) ภาคเหนือ: อ.เชียงคำ จ.พะเยา 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ และในครั้งนี้คือ ฟื้นใจเมือง ณ ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นมหกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของเมือง เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ และร่วมกันฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมให้เกิดเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาพื้นที่จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในการจัดกิจกรรม

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th