หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผลงานวิจัยของนักศึกษา มรภ.สวนสุนันทา ได้รับการสนับสนุนยื่นจดสิทธิบัตรด้านการออกแบบ
ผลงานวิจัยของนักศึกษา มรภ.สวนสุนันทา ได้รับการสนับสนุนยื่นจดสิทธิบัตรด้านการออกแบบ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-16 10:45:17


ผลงานวิจัยของนักศึกษา มรภ.สวนสุนันทา ได้รับการสนับสนุนยื่นจดสิทธิบัตรด้านการออกแบบ

     วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางสาวจรัสรวี วิญญูวัฒนะ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการสนับสนุนการยื่นจดสิทธิบัตรด้านการออกแบบ ซึ่งเป็นผลงานจากโครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยงบรายได้ (ทุนสตาร์ทอัพ) โดยมีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุน ทั้งนี้ นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็นตัวแทนสิทธิบัตร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ให้คำแนะนำแนวทางการยื่นจดสิทธิบัตร เพื่อให้ผลงานได้รับการคุ้มครองและสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันให้กับนักศึกษาผู้ประกอบการ

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ปัญชลิกา ตะเคียนราม : ข้อมูล

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th