หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมพิจารณาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมพิจารณาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-15 13:29:14


ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมพิจารณาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

    14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมในการประชุมพิจารณาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th