หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-15 13:39:20


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2564

   วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2564 ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้องนำไปสู่การยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดีสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีผู้สนใจกว่า 171 คน เข้าร่วม

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th