หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมร่างกรอบการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำหรับการยื่นคำของบประมาณ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมร่างกรอบการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำหรับการยื่นคำของบประมาณ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-15 13:33:38


สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมร่างกรอบการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำหรับการยื่นคำของบประมาณ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ นายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมร่างกรอบการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสำหรับการยื่นคำของบประมาณ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพื่อเปิดรับข้อเสนอ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการประชุมผ่านรูปแบบออนไลน์ Google Meet 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ชุติมา ธีรสุวรรณ : ข้อมูล

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th