หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมการประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง อว.
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมการประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง อว.

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-12-14 17:45:02


สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมการประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง อว.

    13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ  เข้าร่วมในการประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง อว. (ค.ต.ป. ประจำกระทรวง) ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 อาคาร 32

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายบริการวิชาการ : ข้อมูล/ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th