หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ประจำปี 2566 จำนวน 14 กลุ่ม
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ประจำปี 2566 จำนวน 14 กลุ่ม

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-04-24 21:42:43

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ประจำปี 2566 จำนวน 14 กลุ่ม

          โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SidUP-Isan ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ตรวจสอบรายชื่อที่ https://bit.ly/41S939D