หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้ารับการตรวจอาคารสวยดีไร้สิ่งปฎิกูล
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้ารับการตรวจอาคารสวยดีไร้สิ่งปฎิกูล

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-15 10:15:24


สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้ารับการตรวจอาคารสวยดีไร้สิ่งปฎิกูล

          เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ต้อนรับ คณะกรรมการดำเนินงานอาคารสวยดีไร้สิ่งปฎิกูล เพื่อเข้ารับการตรวจอาคาร โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้ทำการประเมินอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์ตรวจวัดคะแนน โดยผลคะแนนคณะกรรมการจะทำการรวบรวมและส่งมอบให้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อประกาศผลรางวัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th