หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ > ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจและนักศึกษาผู้ประกอบการ Start-up รายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการรอบ 12 เดือน
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจและนักศึกษาผู้ประกอบการ Start-up รายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการรอบ 12 เดือน

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2024-01-15 16:36:47


ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจและนักศึกษาผู้ประกอบการ Start-up รายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการรอบ 12 เดือน

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้อาจารย์ อทิตยา บัวศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมการประชุมติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนบน โดยมีนางสาววราภรณ์  ศรีบัวแก้ว รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวปัญชลิกา ตะเคียนราม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหาร และนักศึกษาผู้ประกอบการ Start -up คือ

1.นายศิวกร จันทร์แจ่มหล้า ธุรกิจเครื่องดื่มนมปั่น และชาแบรนด์ Fluffy  นักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

2. นายขจรวิทย์ ศรีสุนทร  ธุรกิจ แอปพลิเคชั่นตรวจโรคใบข้าว นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. นายธีรศักดิ์  ยอดทอง ธุรกิจแอปพลิเคชั่น เพื่อการศึกษา บริษัท Aec Online (ประเทศไทย) จำกัด นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนการบ่มเพาะธุรกิจร่วมรายงานผลประกอบการ รอบ 12 เดือนต่อคณะกรรมการประเมินผลหน่วยบนเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนบน (UBI)

ปัญชลิกา  ตะเคียนราม : ข้อมูล

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th