หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯ จัดอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO 2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสารวิชาการ
สถาบันวิจัยฯ จัดอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO 2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสารวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-04-26 13:36:00


สถาบันวิจัยฯ จัดอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO 2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสารวิชาการ

     วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบ ThaiJO 2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร ประจำปีงบประมาณ 2565" ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบ ThaiJo 2.0 และเทคนิคการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพแก่บรรณาธิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณชาตรี วงษ์แก้ว ผู้เชี่ยวชาญระบบ ThaiJo2.0 เป็นวิทยากรบรรยาย

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อารยา ยอดฉิม : ข้อมูล

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th